ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

 
1. Дані правила регулюють відносини між Сайтом www.superdovidka.com (в особі адміністрації сайту) та Користувачем сайту з приводу використання інструментів та можливостей сайту, розміщення Користувачем інформації на сайті, отримання інформації з сайту та інші умови взаємодії між Сайтом та Користувачем.
2. Факт використання у будь-який спосіб сайту Користувачем підтверджує ознайомлення Користувача з даними Правилами, повне розуміння їх умов та повне, беззаперечне погодження з даними Правилами.
3. В разі не ознайомлення, та/або нерозуміння, та/або непогодження Користувача з даними Правилами Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке використання Сайту з вилученням усієї розміщеної ним на Сайті інформації.
4. Відносини Сайту та Користувача з приводу надання платних послуг регулюються Офертою на надання послуг розміщеною за адресою http://superdovidka.com/oferta та даними Правилами в тій частині, в якій вони не суперечать Оферті на надання послуг. Перелік платних послуг перераховано в Тарифних планах, розміщених за адресою http://superdovidka.com/help/Paketyi_uslug_dlya_kompaniy.
5. Користувач може розмітити на Сайті інформацію, використовуючи виключно відкриті для Користувачів інструменти та можливості Сайту. Користувач зобов’язаний розмістити інформацію в полях вводу помічених як обов’язкові для заповнення, в разі нерозміщення (невірного, неповного розміщення) інформації в таких полях, Сайт на власний розсуд може обмежити використання всіх, або деяких можливостей та/або інструментів Сайту. 
6. Інформація, яка розміщується Користувачем на Сайті має бути достовірною, актуальною, повною, не порушувати у будь-який спосіб прав Сайту та будь-яких третіх осіб, не порушувати чинне законодавство України. Користувач зобов’язаний слідкувати за відповідністю розміщеної ним раніше інформації критеріям передбаченим даним пунктом та в разі невідповідності негайно, протягом однієї години усувати таку невідповідність.
7. У випадках якщо інформація розміщена Користувачем викликає сумнів у Сайту, Сайт має право вимагати у Користувача офіційного підтвердження достовірності, актуальності, повноти, законності, тощо такої інформації, а також особистості Користувача. В разі не надходження запитуваної інформації та підтверджуючих документів, в строк встановлений в вимозі, Сайт на власний розсуд може обмежити, або припинити використання всіх, або деяких можливостей та/або інструментів Сайту з негайним вилученням частини, або всієї розміщеної Користувачем інформації. Сайт має право на власний розсуд використовувати та вилучати будь-яку інформацію розміщену Користувачем. 
8. Сайт не несе відповідальності за достовірність, актуальність, повноту, законність, тощо розміщеної Користувачем інформації. Відповідальність за негативні наслідки спричинені наданням інформації, яка не відповідає перерахованим в п.6 даних Правил критеріям несе Користувач.
9. В разі наявності серед розміщеної на Сайті інформації про Користувача персональних даних, Користувач фактом користування Сайтом у будь-який спосіб: надає повну та безумовну згоду на обробку Сайтом таких персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою достовірності інформації, до моменту отримання Сайтом офіційної письмової заборони Користувача на обробку відповідних персональних даних та підтверджує своєчасність його повідомлення про права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються (передаватимуться).
10. В разі перегляду, копіювання, використання та будь-яких інших операцій з інформацією розміщеною на Сайті Користувач зобов’язаний дотримуватись законодавства України, не порушувати права та охоронювані законом інтереси третіх осіб. При використанні Користувачем будь-якої інформації з Сайту посилання на Сайт обов’язкове.
11. Користувач фактом користування Сайтом у будь-який спосіб, підтверджує свою згоду взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та свою спроможність їх забезпечити.
12. Сайт має право в будь-який час на власний розсуд змінювати умови викладені в даних Правилах. Користувач зобов’язаний систематично ознайомлюватись з Правилами і в разі виявлення їх зміни вирішити: продовжувати користуватись Сайтом, або припинити користування.
13. Будь-яка взаємодія між Сайтом та Користувачем регулюється чинним законодавством України.